ÁSZF

Vásárlási feltételek


Üzemeltető: Fülöp Norbert EV.

Székhely: 3534 Miskolc Stadion utca 61 2/1

Üzlet címe: -

Nyilvántartási szám: 37391280

adószám: 66668228-2-25

Ügyfélszolgálat: +36 70 633 88 90 H-P 9-18-ig , email: toirtaphungary@gmail.com

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.


A toirtap.hu internetes portálon szereplő horgászcikkek két módon vásárolhatóak meg:

1. Kiskereskedelmi forgalomban telephelyünkön egyeztetett időpontban! Telephely: MISKOLC Futó utca 1/A

2. A toirtap.hu internetes portálon üzemelő webáruházon keresztüli (online) Vásárlási feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák a Fülöp Norbert EV (továbbiakban: Eladó) webáruházában az

Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és

felelősségét. A Vevő a toirtap.hu portálon a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli

Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.


A szerződés létrejötte:

A Vevő tudomásul veszi, hogy a bark.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó

között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megrendelés leadásakor a toirtap.hu portál  által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés

sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. A szerződés magyar nyelvű. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja

és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten elismeri, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után!


Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat

elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan

megszűnik.


Szállítási feltételek:

A toirtap.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-5, de legfeljebb 30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja,

kiszállítja, vagy postára adja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a toirtap.hu portálon megrendelt terméket átvette.


Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és az esetleges Jótállási jegyet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag

esetén a külső futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvenni.


Kiszállítási díjak:

Szállítási Információk:

INGYENES szállítás 20.000ft feletti vásárlások során!

Termékink szállítását a Magyar Postára bízzuk.

MPL POSTACSOMAG ALAPDÍJAK

2 kg-ig 1.550ft

5 kg-ig 1.760ft

10 kg-ig 1.870ft

20 kg-ig 2.080ft

Tértivevény +220ft


A Fülöp Norbert EV. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a

feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A Fülöp Norbert EV. nem felelős az

árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös

tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a toirtap.hu webáruház

ajánlati kötöttsége nem áll be. Az internetes áruházban szereplő termékeink árai eltérhetnek az üzletben található termékek árától. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati

kötöttsége beáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül.


A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte

után a szerződések megsemmisítésre kerülnek. A toirtap.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvételének, ill. a kiszállítás módját. A termék

kiszállításának költsége a portálon megjelenik.


A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő

csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az

Eladónak az áru, rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

 

A jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy a toirtap.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.


Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia)

javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a márkaszervizek útján látja el.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása:

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Vevő felelős a barkshop.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami

nem az irányítása alatt áll.


Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a toirtap.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.


A viszonteladás kizárása:

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a toirtap.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban

viszontértékesítési tevékenység folytatására.


Egyéb feltételek:

Az Eladó által üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware

védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak

ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve

a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Jogszabályi háttér:

 

A fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatos alapvető információk (lehetséges vitarendező fórumok: bíróság, mediátor, gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek).

1. Jogorvoslat az elektronikus kereskedelemben

2. Az elektronikus kereskedelem megismeréséhez szükséges alapvető jogszabályok

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

5. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény

6. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

7. Az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet


Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes

Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a

fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség

létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A

békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás

kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a

fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz

elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt

egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek